LKS „Orzeł” Stanica
Romuald Bryłka – prezes
Iwona Frączek – wiceprezes